Zaštita podataka

Pregled svih objavljenih dokumenata i članaka na temu zaštite podataka

Pravilnici o obradi osobnih podataka

Pravilnici o obradi osobnih podataka

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)

Pročitaj više

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Općina Velika (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)

Vezani dokumenti (kliknite za pregled u pretraživaču)

Pročitaj više

Izvješća o zaštiti podataka

Izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)

Pročitaj više