Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar u subotu 11. prosinca 2021. godine u Velikoj organizira mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar u subotu 11. prosinca 2021. godine u Velikoj organizira mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar s brojnim drugim suorganizatorima organizira simpozij o zdravim stilovima života u doba COVID – 19 pandemije.

Javnozdravstvena akcija održava se u subotu 11. prosinca 2021. godine u Velikoj u 10:00 h na kojoj će se stanovnicima  na štandu mjeriti krvni tlak i glukoza u krvi te ih anketirati o zdravim stilovima života i rizicima za moždani udar. Svi će se zainteresirani, osim uvida u trenutno zdravstveno stanje, imati priliku posavjetovati s educiranim članovima Udruge (liječnicima i studentima medicine).