Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Odlukom Župana, za područje Općine Velika proglašena je elementarna nepogoda. Mraz i vrlo niske temperature uzrokovale su veliku štetu na višegodišnjim nasadima koji su bili u cvatu. Trenutno je nemoguće procijeniti koliko je stvarno oštećenje, to će biti vidljivo tek u kasnijim fazama vegetacije.

Procjena štete od prirodnih nepogoda provodi se po proceduri utvrđenoj Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda kojim su propisani slijedeći rokovi:

– za prijavu štete od strane oštećenih fizičkih/pravnih osoba u nadležne općine/gradove propisan je rok od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode, a u roku od 50 dana općinska/gradska povjerenstva moraju izraditi konačna procjenu štete na svom području.

Pozivaju se oštećenici – fizičke i pravne osobe (prvenstveno obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi oblici registriranih poljoprivrednih djelatnosti) na čijoj je imovini pretrpljena šteta od mraza da prijave štetu u nadležnu općinu ili grad.