Udruga Ruka podrške

Udruga Ruka podrške

Udruga RUKA PODRŠKE u ovom obliku u kojem danas postoji, djeluje od 2018. (iako sama udruga postoji od ranije), kada je prepoznala potrebe lokalnog stanovništva, poglavito starijih osoba. Udruga danas kroz članstvo okuplja zaposlenike i korisnike iz Programa Zaželi, čije su potrebe prepoznate i rješavane kroz brojne aktivnosti ove udruge.

Udruga Ruka podrške i njen organizacijski model snažno podupiru razvoj socijalne infrastrukture te je u planu razvoj određenih gospodarskih djelatnosti koji služi ekonomskom i društvenom razvoju Požeško-slavonske županije. Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene fizičke osobe spremne da organizirano potiču mjere socijalizacije, skrbi i poboljšanja socijalnog i životnog statusa ranjivih skupina. Udruga trenutno broji 75 članova svih dobnih skupina sa tendencijom stalnog rasta.

Udruga Ruka podrške društveno je osjetljiva udruga, u fokusu djelovanja nalaze se problemi i potrebe socijalno ugroženih osoba. Njihovo poticanje i afirmiranje kao konzumenata i kreatora aktivnosti koje će udruga provoditi, jedna je od važnih smjernica djelovanja Udruge. Kako bi mogla neovisno i održivo djelovati, Udruga je prepoznala svoju priliku u nacionalnim i europskim projektima kroz koje razvija svoje ideje i nove socijalne usluge u zajednici.

Vizija Udruge je uključenost ranjivih skupina, a posebno starijih osoba u sve segmente društvenog života zajednice provođenjem koncepta socijalnog poduzetništva.

Misija Udruge je stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju osoba starije životne dobi u društvenu zajednicu i podizanje kvalitete njihova života kroz razvoj socijalnih djelatnosti.

Udruga ima trenutno 5 zaposlenih osoba na raznim poslovima i 50 zaposlenih gerontodomaćica iz Projekta Zaželi, koje su ranije bile nezaposlene i spadale u teže zapošljive skupine društva (žene s manjkom obrazovanja, nedostatak iskustva, dio ih je starijih od 50 godina isl.). Udruga osigurava podršku, edukaciju i zapošljavanje – a kroz to i unaprjeđenje kvalitete života osobama koje se zbog nezaposlenosti ili drugih otežavajućih životnih okolnosti osjećaju izolirano i marginalizirano.