Službeno glasilo 2020/02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. – 31.12.2019.

2. Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2019. godinu

3. Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Velika

4. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića u Velikoj

5. Odluka o davanju Reciklažnog dvorišta na upravljanje Komunalcu Požega

6. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Velika za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

7. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Velika

8. Odluka o načinu dodjele jednokratne pomoći

9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju:

– k.č.br. 263, k.o. Velika

– k.č.br. 652, k.o. Velika

– k.č.br. 1022, k.o. Velika

– k.č.br. 567/2, k.o. Radovanci

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

11.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Velika

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2020. godini

3. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja vrtića za ožujak 2020. godine

4. Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine

5. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2020. godini

6. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja usluga DV Velika za travanj 2020.

7. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2020. godini

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)