Službeno glasilo 2019/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Velika
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
  • Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Velika za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)