Službeno glasilo 2019/01

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
  • Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2019. godinu
  • Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava
  • Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu
  • Odluku o korištenju godišnjeg odmora u 2019. godini za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
  • Odluku o korištenju dopusta u 2019. g. za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
  • I. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)