Službeno glasilo 2018/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine
 • Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – Zapad 1/I
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – Istok Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)