Službeno glasilo 2018/04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
  • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
  • Zaključak o nepotpunom Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
  • Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva – u općoj upotrebi

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka
  • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 7
  • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 5
  • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 6

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)