Službeno glasilo 2018/01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika
  • Odluka o mjerama za sprjeavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbaenog otpada na području Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu Općine Velika za 2018. godinu
  • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih lankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)