Službeno glasilo 2017/02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o pokretanju izrade Strategije razvoja turizma Općine Velika 2017-2020.
  • Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju postojeće stambene i gospodarske građevine – Slavonska kuća u naselju Velika na k.č.br. 665 k.o. Velika
  • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju i opremanje Spomen trga Hrvatskim braniteljima u naselju Velika na k.č.br. 913 k.o. Velika
  • Odluka o dodjeli k.č.br. 880 k.o. Velika etažnim vlasnicima bez naknade
  • Zaključak o ponudi HNK Velika Gorica
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Idejno rješenje prometnice u k.o. Draga

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Plan prijema osoba na stru no osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2017. godinu
  • Odluka o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika (Revizija plana) za javni uvid
  • Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)