Službeno glasilo 2014/03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o stanju u Općini Velika Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
  • Velika za javnu raspravu
  • Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)