Službeno glasilo 2014/01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
 • Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku
 • Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
 • Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 1932
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Trnovcu k.o. Trenkovo k.č.br. 576
 • Plan davanja koncesija za 2014. godinu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta
 • poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2014.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2014.“
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2014. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)