Službeno glasilo 2013/07

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju
  • Odluka o diobi Tekije d.o.o.
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju predstavnika Općine
  • Velika u Skupštinu Tekije d.o.o.
  • Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  • Odluka o usvajanju prijedloga Dodatka Vansudske nagodbe između Podravske banke d.d. i Općine Velika
  • Odluka o davanju suglasnosti na sudsku nagodbu između Osiguranja Helios d.d. i Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o imenovanju predstavnika Općine Velika u Skupštinu Tekije d.o.o.
  • Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)