Službeno glasilo 08/2021

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluke o Proračunu Općine Velika za 2022. godinu
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Velika u 2021. godini
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. – 2024.)
5. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
6. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velike
7. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2021. godini (III.)
2. II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga u 2021. godini
3. Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije “Općina Velika – prijatelj djece”
4. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2022. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)