Službeno glasilo 07/2021

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika za 2021. godinu
2. Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
3. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda  na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika od 13.05.2021
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika

bez naknade na određeno vrijeme

2. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
3. Odluka o imenovanju povjerenstva

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)