Službeno glasilo 07/2020

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika za 2020. godinu
  2. Odluka o Proračunu Općine Velika za 2021. godinu
  3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
  4. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Velika za razdoblje 2021. – 2027. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  1. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2021. godinu
  2. Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)