Službeno glasilo 06/2021

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o pristupanju Općine Velika urbanom području Grada Požege
2. Odluka o prodaji nekretnine putem javnog natječaja u k.o. Sažije k.č.br. 1168/1
3. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
4. Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Velika
2. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Velika za mjesec rujan 2021. godine
3. Odluka o financiranju asistenta
4. Odluka o preraspodjeli sredstava za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2021. godini
5. Odluka o dodjeli potpora za razvoj gospodarstva Općine Velika u 2021. godini (II.)

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)