Službeno glasilo 04/2021

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika održanim 16. svibnja 2021. godine
3. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
5. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
6. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
7. Odluka o izboru Odbora za financije
8. Odluka o izboru Povjerenstva za utvrđivanje naziva ulica, trgova i naselja
9. Odluka o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode
10. Odluka o izboru Komisije za dodjelu Javnih priznanja Općine Velika
11. Odluka o izboru Komisije za dodjelu financijske pomoći
12. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Velika
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
2. I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)