Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

 

Za školsku/akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se:

 • stipendije u iznosu 300,00 kn za učenike srednje škole, koji se školuju izvan županije prebivališta
 • stipendije u iznosu od 600,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
 • stipendije u iznosu od 300,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno učenici srednje škole i studenti prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija, osim apsolvenata, s prebivalištem na području Općine Velika.

Kriterij na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:

 • opći uspjeh prethodnog razreda osnovne odnosno srednje škole za učenike
 • opći uspjeh završnog razreda srednje škole za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
 • materijalni i socijalni položaj,
 • uspjeh na natjecanjima.

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 • prijavnica na natječaj za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija,
 • kopija osobne iskaznice,
 • uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku godinu,
 • dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:
– učenika – preslika svjedodžbe prethodnog razreda osnovne odnosno srednje škole,
– studenata prve godine – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
– koji već studiraju – prijepis ocjena svih položenih ispita,
 • izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2019. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva starije od 15 godina uključujući i podnositelja zahtjeva (izdaje nadležna Porezna uprava)
 • dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 • izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata)
 • izjava o nepostojanju duga prema Općini Velika (vjerodostojnost provjerava JUO Općine Velika)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Velika i web stranici na adresu:

opcina-velika@po.t-com.hr, info@opcina-velika.hr

ili

Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34 330 VELIKA

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)