Izgradnja pješačke staze u Dragi

Objavljena je javna nabava za predmet: Izgradnja pješačke staze u Dragi, evidencijski broj nabave broj: 24. Procijenjeni iznos nabave je 1.100.000,00 kuna bez PDV-a.

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave.