Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Autor: Općina Velika
Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

 

 

1. Za akademsku godinu 2016./2017. dodijelit će se:

 

-          40 stipendija u iznosu od 500,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija osim apsolvenata koji studiraju izvan županije prebivališta

-          10 stipendija u iznosu od 200,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija osim apsolvenata koji studiraju u županiji prebivališta

 

2. Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti od prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine.

 

3. Kriterij na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu kredita su sljedeći:

 

-          opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, tj. prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,

-          materijalni i socijalni položaj,

-          uspjeh na natjecanjima.

 

4. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 

-          prijavnica na natječaj za dodjelu studentskih stipendija,

-          uvjerenje o prebivalištu za studenta,

-          domovnica,

-          uvjerenje o redovitom upisu u akademsku godinu,

-          dokaz o uspjehu studenta u prethodnom školovanju:

                        - studenata prve godine - opći uspjeh preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i

                           na završnom ispitu (maturi),

      - koji već studiraju – prijepis ocjena svih položenih ispita

-          dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,

-          izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata)

-          izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,

-          Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2015. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva starije od 15 godine uključujući i podnositelja zahtjeva (izdaje nadležna Porezna uprava)

-          druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata.

 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Velika i web stranici na adresu:

 

 

Općina Velika

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija

Trg bana Josipa Jelačića 34

34 330 VELIKA

 

 

KLASA:604-01/16-01/01

URBROJ:2177/08-02-16-3

Velika, 17. listopada 2016.

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi