Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Odluka o proglašenju elementarne nepogode poplava

Autor: Općina Velika

Župan požeško-slavonski proglasio elementarnu nepogodu

 REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

KLASA: 920-11/16-01/09

UR.BROJ: 2177/1-01-16-2

Mjesto i datum: Požega, 01.08.2016

Na temelju članka 48. Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 I 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97 i 174/04) i članka  41. Statuta Požeško-slavonske županije (Glasnik  Požeško-slavonske županije br. 11) župan Požeško-slavonske županije dana 01.08.2016 godine donosi

 

ODLUKU

 o proglašenju elementarne nepogode poplava

na području OPĆINE VELIKA   

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu na području OPĆINE VELIKA    

  zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih poplava kojom su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi, graditeljstvu i prometu u periodu od 28.07.2016 do 31.07.2016 godine.

II.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97) obvezuju se Općinska/Gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

III.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Požeško-slavonske županije.

 

ŽUPAN/ICA

Alojz Tomašević 

 

 

Prijave štete od poplave zaprimaju se od 01.08.2016. do 09.08.2016. godine u Općini Velika, soba br. 1 u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Uz prijavu štete na poljoprivredi prilaže se dokaz  o vlasništvu (vlasnički list, posjedovni list, zahtjev za potporu u poljoprivredi).

Uz prijavu štete na objektimaprilaže se dokaz o vlasništvu (vlasnički list, posjedovni list, ugovor)  i potrebno je naznačiti godinu izgradnje objekta.

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi