Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraz

Autor: Požeško-slavonska županija

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

KLASA: 920-11/17-01/04

UR.BROJ: 2177/1-01-17-1

Mjesto i datum: Požega, 27.04.2017

Na temelju članka 48. Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 I 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97 i 174/04) i članka  41. Statuta Požeško-slavonske županije (Glasnik  Požeško-slavonske županije br. 2177/1) župan Požeško-slavonske županije dana 27.04.2017 godine donosi

 

ODLUKU

 o proglašenju elementarne nepogode mraz

na području OPĆINE BRESTOVAC, OPĆINE ČAGLIN, OPĆINE JAKŠIĆ, OPĆINE KAPTOL, GRADA KUTJEVO, GRADA LIPIK, GRADA PAKRAC, GRADA PLETERNICA, GRADA POŽEGA, OPĆINE VELIKA   

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu na području OPĆINE BRESTOVAC, OPĆINE ČAGLIN, OPĆINE JAKŠIĆ, OPĆINE KAPTOL, GRADA KUTJEVO, GRADA LIPIK, GRADA PAKRAC, GRADA PLETERNICA, GRADA POŽEGA, OPĆINE VELIKA   

  zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mraz kojom su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 20.04.2017 do 23.04.2017 godine.

II.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97) obvezuju se Općinska/Gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

III.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Požeško-slavonske županije.

 

ŽUPAN/ICA

Alojz Tomašević

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi