Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Odluka o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje

Autor: Općina Velika

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA

Trg bana Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika

Tel: 034-233-033, 233-720, Fax: 034-313-033

e-mail: opcina-velika@po.t-com.hr

                           

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2177/08-02-17-8

Velika, 05. travnja 2017.

 

            Općinski načelnik Općine Velika na temelju članka 48. Statuta Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 04/09. i 2/13) i članka 19. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, Klasa:022-05/15-01/11, Urbroj:2177/08-02-15-8 od 30. studenog 2015. godine   d o n o s i   slijedeću:

 

 

O D L U K U

o odabiru polaznika na stručno osposobljavanje

u Upravnom odjelu Općine Velika

 

 

            Ovom Odlukom izabrani su sljedeći kandidati:

 

1. REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

 

            a) Matej Mršić

           

            Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa odabranih kandidata započeti će nakon zaprimanja pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Vlado Boban, dipl. ing., v.r.

 

 

 

 

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi