U Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu održano svečano potpisivanje Ugovora o financiranju za operaciju 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, u provedbi mjere M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine na kojem je načelnik Vlado Boban potpisao Ugovor o financiranju izgradnje nerazvrstane ceste u Radovancima u iznosu 1.839.408,75 kn.

Izgradnja nerazvrstane ceste u Radovancima je veliki poticaj za razvoj kako naselja Radovanci tako i same Općine Velika.

     Zadnji dan mjeseca siječnja Park prirode Papuk je u partnerstvu s Općinom Čačinci, Općinom Velika te turističkim zajednicama općina prijavio projekt Uređenje izletišta UNESCO geoparka - Parka prirodePapuk kojim će se dodatno urediti i opremiti izletište Jankovac te kamp odmorište Duboka. Projekt je prijavljen u suradnji sa Razvojnom agencijom VIDRA na Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini koji financira Hrvatska turistička zajednica.

     Ukupna vrijednost projekta je 104.184,00 kuna te će sva četiri projekta partnera sudjelovat u njegovom financiranju, dok je od Hrvatske turističke zajednice zatraženi iznos od 52.090,00 kuna.

     Kroz projekt će se nabaviti pametne klupe sa Internetom za lokacije gdje do sada nije bilo Internet signala, zatim nekoliko stanica za popravak bicikla, unificirane štandove za izlaganje lokalnih proizvoda te će se urediti mjesta za roštilj. Ovim projektom poboljšati će se ponuda ova dva izletišta te time motivirati nove turiste na dolazak u Park prirode Papuk.
Sporazum o partnerstvu potpisali su ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ, načelnik općine Velika Vlado Boban, zamjenica direktorice TZ općine Čačinci Ana Herceg te direktor TZ općine Velika Tomislav Galić.

Obavijest
Javno otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika održati će se 25.01.2018. u prostorijama Općine Velika s početkom u 14.00 sati.
 

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Velika.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 792 u k.o. Stražeman, pašnjak, površine 0,2308 ha, tržišna cijena iznosi 2.284,92 kn.
k.č.br. 411 u k.o. Stražeman, livada,površine 0,2176 ha, tržišna cijena iznosi 2.545,92 kn.

k.č.br. 876 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0852 ha, tržišna cijena iznosi 1.678,44 kn.

k.č.br. 777 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0775 ha, tržišna cijena iznosi 1.526,75 kn.

k.č.br. 776 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0254 ha, tržišna cijena iznosi 500,38 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Opširnije...