Dana 10.01.2018. isplaćena je stipendija za listopad, studeni i prosinac 2017. godine.

     Pozivamo sve poljoprivrednike koji su zainteresirani za dodjelu potpora za osiguranje nasada i usjeva o mogućih šteta na području Općine Velika za ovu godinu da se prijave na javni poziv.

Javni poziv...

Pravilnik o ostvarivanju potpora...

Zahtjev za potporu osiguranja...

     Ured povjerenice za informiranje objavio je Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obveze proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanje javnosti rada, pod nazivom „Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – Požeško-slavonska županija“.

APN - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama raspisala je Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.
Uvjete prodaje te potrebna dokumentacija za nadmetanje nalaze se na službenoj stranici APN-a - www.app.hr, te na oglasnim pločama gradova i općina na čijem području se nalaze ponuđene nekretnine.


Javno nadmetanje je otvoreno do 27. travnja 2018, godine do 12 sati.

Obavijest...

Popis nekretnina za prodaju...