Pozivamo poduzetnike da se prijave na poziv za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika broj 03/19), kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja turističke infrastrukture, te razvoja poljoprivrede.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Mjera 1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
 • Mjera 1.2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
 • Mjera 1.3. Potpora za izlaganje na sajmovima
 • Mjera 1.4. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea
 • Mjera 1.5. Razvoj tradicijskih i deficitarnih zanimanja
 • Mjera 2.1. Potpora za razvoj turističke infrastrukture
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 3.2. Nabavka trajnih nasada
 • Mjera 3.3. Potpore pčelarstvu

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

Korisnici sredstava su: Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Općine Velika.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

Opširnije...
Obrazac PR-1...
Obrazac PR-2...
Obrazac PR-3...
Obrazac PR-4...

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja magistralnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava u naselju Biškupci, dana 27.03.2019. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati biti ce obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika za slijedeća naselja :

 • Toranj, Antunovac, Oljasi, Požeški Milanovac, Ugarci, Nova Lipa, Emovački Lug, Lučinci, Bratuljevci, Perenci, Brđani, Milivojevci, Podsreče, Crljenci, Sloboština, Pasikovci, Kujnik, Orljavac, Deževci Biškupci - od kbr. 36 do 146 i od 35 do 97.
  Normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po zavrsetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

TEKIJA d.o.o.

Požega

Općini Velika odobrena su sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u Velikoj. Vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je 3.293.550,00 kuna. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost općini Velika dodijeljeno je 2.764.286,52 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 85 % iznosa Projekta financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Velika sufinancirat će izgradnju sa 529.263,48 kuna, odnosno sa 15% vlastitih sredstava. Reciklažno dvorište izgradit će se na zemljištu koje je i prije početka Projekta bilo u vlasništvu općine Velika, a nalazi se na jugo-istočnom dijelu naselja Velika (u blizini Fazanerije). U tijeku je priprema javne nabave kako bi se izabrao izvođač radova koji moraju završiti u roku od 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ugovor potpisan krajem veljače 2019. godine).

 • 2019.03.07_-_reciklazno_01
 • 2019.03.07_-_reciklazno_02
 • 2019.03.07_-_reciklazno_03

Tvrtka Boxmark uputila je Općini Velika službeni dopis kojim traži radnike.

Sve ostale informacije pogledajte u prilogu.

Opširnije...