Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća pogledajte u prilogu.

Konačni rezultati - OPĆINSKI NAČELNIK...

Konačni rezultati - OPĆINSKO VIJEĆE...