Dana 09.01.2018. godine isplaćena je naknada štete od elementarne nepogode u 2017. godini na obrtnim sredstvima u poljoprivredi za štete nastale od 50 do 100%. Navedeni iznos dodijeljene pomoći ne uključuje oštećenike koji imaju potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi po pojedinoj kulturi u iznosu pomoći manjem od 1.000,00 kn, te iznose dodijeljene pomoći koji su veći od 350.000,00 kn. Isplata je izvršena na tekuće/žiro račune dostavljene prilikom prijave štete od elementarne nepogode.

Dana 10.01.2018. isplaćena je stipendija za listopad, studeni i prosinac 2017. godine.

     Pozivamo sve poljoprivrednike koji su zainteresirani za dodjelu potpora za osiguranje nasada i usjeva o mogućih šteta na području Općine Velika za ovu godinu da se prijave na javni poziv.

Javni poziv...

Pravilnik o ostvarivanju potpora...

Zahtjev za potporu osiguranja...

     Ured povjerenice za informiranje objavio je Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obveze proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanje javnosti rada, pod nazivom „Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – Požeško-slavonska županija“.