Izvješće o stanju u prostoru (10.73 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 1. tekstualni dio (36.76 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 2. Odluka (351.01 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 1. korištenje i namjena površina (25.31 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 2.A. TK i Energetski sustav (22.41 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 2.B. Vodnogospodarski sustav (22.38 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 3.A. Uvjeti korištenja (23.08 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 3.B. Ograničenja u korištenju (24.25 MB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.A. Antunovac (209.62 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.B. Biškupci, Draga, Doljanci, Potočani, Stražeman (874.68 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.C. Bratuljevci, Milivojevci, Lučinci (503.68 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.D. Gornji Vrhovci (303.27 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.E. Kantrovci, Poljanska, vjerska (446.07 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.F. Klisa, Markovac, Nježić (407.03 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.G. Milanovac, Oljasi, Toranj (487.90 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.H. Ozdakovci, Smoljanovci (296.13 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.I. Radovanci (714.62 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.J. Trenkovo (453.89 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.K. Trnovac (249.84 kB)
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika - 4.L. Velika (1.03 MB)
Urbanistički plan uređenja Velike - tekstualni dio (2.01 MB)
Urbanistički plan uređenja Velike - prilozi (36.06 MB)
UPU Velike - 1. korištenje i namjena površina (15.64 MB)
UPU Velike - 2A. Promet, pošta i elektr. komunikacije (8.10 MB)
UPU Velike - 2B. Plinoopskrba (7.71 MB)
UPU Velike - 2C. Elektroenergetika (7.65 MB)
UPU Velike - 2D. Vodoopskrba (7.66 MB)
UPU Velike - 2E. Odvodnja (7.65 MB)
UPU Velike - 2F. Vodno gospodarstvo (7.65 MB)
UPU Velike - 3A. Uvjeti korištenja, područje primjene posebnih mjera ... (7.94 MB)
UPU Velike - 3B. Uvjeti korištenja i oblici korištenja (7.33 MB)
UPU Velike - 4. Način i uvjeti gradnje (7.82 MB)
Urbanistički plan uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5) (10.88 MB)
UPU 5 - Odluka (194.68 kB)
UPU 5 - 1. Korištenje i namjena površina (230.81 kB)
UPU 5 - 2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura (221.64 kB)
UPU 5 - 3. Uvjeti korištenja (222.16 kB)
UPU 5 - 4. Način i uvjeti gradnje (185.83 kB)