Uprava

Vlado Boban, dipl. ing. - Općinski načelnik

Ivica Potočanac, dipl. ing. - Zamjenik načelnika

 

Jedinstveni upravni odjel

Valentin Raguž, stru. spec. oec. - Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Marina Dumančić, oec. - Stručni suradnik za financije

Ivana Soukup - Viši referent za opće poslove

Julija Panijan - Referent za računovodstvene poslove

Stjepan Mindum - Referent za komunalne poslove – komunalni redar

Mirjana Šebalj - Spremačica

Ivan Dalić - Komunalni radnik

Ivica Lukić - komunalni radnik