Ispis

Antonija Pavlović (HDZ), predsjednica vijeća Vijece 2017

Ivan Matijević (HDZ), potpredsjednik vijeća

Članovi vijeća:

Vlado Vinčić (HDZ)
Dario Ivković (HDZ)
Anamarija Sikirić (HDZ)
Dražen Kolundžić (HDZ)
Ivica Adžaga (HDZ)
Mario Vukoje (HDZ)
Pero Miholić (HDZ)
Anka Kraljević (HDZ)
Zorica Adžić (HDZ)
Alen Solić (SDP)
Robert Radman (Nezavisna lista Preporod)
Željko Larva (Nezavisna lista Željko Larva)
Marina Lukić (HSS)

top