Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga iz Proračuna Općine Velika za 2019. godinu

Općina Velika poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Velika za financiranje programa/projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Velika u 2019. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 347.000,00 kn.

Odluka o financiranju i raspodjeli ...

Javni natječaj...

Upute za prijavitelje...

Obrazac opisa progama ili projekta B1...

Obrazac proračuna projekta B2...

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja...

Obrazac popisa priloga uz natječaj...

Obrazac za procjenu kvalitete...

Prijedlog ugovora o dodjeli financijskih sredstava...

Obrazac financijskog izvještaja...

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta...