Općina Velika za 2019. godinu ima u planu raspisivanje natječaja za financiranje programa, projekata udruga iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi i ostalih programa javnih potreba u iznosu od 347.000 kn.

Opširnije...