Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga iz Proračuna Općine Velika za 2018. godinu

Općina Velika poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Velika za financiranje programa/projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Velika u 2018. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 300.000,00 kn.

Javni natječaj...

Upute za prijavitelje...

Obrazac opisa progama ili projekta...

Obrazac proračuna projekta...

Obrazac popisa priloga uz natječaj...

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja...

Obrazac o nekažnjavanju...

Obrazac za procjenu kvalitete...

Prijedlog ugovora o dodjeli financijskih sredstava...

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta...

Obrazac financijskog izvještaja...