Datum objave: 2. listopada 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Program razvoja poduzetničke zone Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
  • Plan djelovanja civilne zaštite
  • II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Preuzmi...