Datum objave: 14. studenog 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o nerazvrstanim cestama
  • Registar nerazvrstanih cesta Draga
  • Registar nerazvrstanih cesta Radovanci
  • Registar nerazvrstanih cesta Stražeman
  • Registar nerazvrstanih cesta Trenkovo
  • Registar nerazvrstanih cesta Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Velika i njihovih zamjenika
  • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Velika
  • Poslovnik o radu Stožera Civilne zaštite Općine Velika
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izlučivanja i uništavanja arhivskoga gradiva u Općini Velika
  • Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Općine Velika i Općine Stolac
  • Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Preuzmi...