Datum objave: 21. veljače 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika za k.o. Draga, Oljasi, Radovanci, Stražeman i Velika
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalnih poslova u dijelu održavanja javne rasvjete na području Općine Velika
  • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika
  • Polugodišnje izvješe o situaciji i stanju u Općini Velika u drugoj polovici 2010. godine
  • Odluka o javnim priznanjima Općine Velika
  • Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od moguih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika

Preuzmi...

 Datum objave: 24. siječnja 2011. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
  • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Preuzmi...