Datum objave: 19. siječnja 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
  • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za fizičke osobe koje su odustale od gradnje, odnosno nisu počele sa izgradnjom objekata

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2015. godinu

Preuzmi...