Datum objave: 28. svibnja 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općine Velika za razdoblje 01.07. do 31.12.2013.
  • Izvješće o radu Općine Velika za razdoblje 01.07.2013. godine
  • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
  • Odluku o davanju na korištenje pokretnina i opreme provoditelju Programa „Pomoć u kući“ za područje Općine Velika
  • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 2293 

Preuzmi...