Datum objave: 30. prosinca 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
  • Odluka o povjeravanju poslova javne odvodnje

Preuzmi...