Datum objave: 18. rujna 2017. godine


AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika bez naknade

Preuzmi ...