Ispis
Službeni dokumenti
Prostorni planovi
Hitova: 1172

Odluka o donošennju plana...UPU TG1

Tekstualni dio plana...


1. - korištenje i namjena...

2. - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža...

3. - uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina...

4. - način i uvjeti gradnje...

top