Ispis
Službeni dokumenti
Prostorni planovi
Hitova: 1269

Tekstualni dio plana...UPU

Obavezni prilozi...


1. - korištenje i namjena...

     1. - korištenje i namjena (dio Velika sportski centar )...

2.A -  prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE...

2.B - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža PLINOOPSKRBA...

2.C - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža ELEKTROENERGETIKA...

2.D - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža VODOOPSKRBA...

2.E - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža ODVODNJA...

2.F - prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža VODNOGOSPODARSTVO...

3.A - uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina UVJETI KORIŠTENJA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE...

3.B - uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina OBLICI KORIŠTENJA...

4. - način i uvjeti gradnje...

 

top