Usvojeni proračun za 2020. godinu     PDF...     Word...

Proračun u malom...

Prijedlog proračuna za 2020. godinu...