2018. godina

DVD Velika - Provedbi postupka jednostavne nabave....

DVD Velika - Pravilnik o jednostavnoj nabavi...

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem...

Plan gospodarenja otpadom 2018. - 2023. godine...

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gopodarenja otpadom Općine Velika...

Odluka o darivanju djece...

Odluke o obavljanju, načinu prikupljanja, mjerama za sprječavanje i uklanjanje nepropisnog otpada...

Plan prijma u službu Općine Velika za 2018. godinu...


 2017. godina

Strategija upravljanja imovinom Općine Velika od 2016. do 2019. godine...

Akti

Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu...


 2016. godina

Odluka o rihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi projekta "Aglomeracija Požega"...

Prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi projekta "Aglomeracija Požega"...

Strateški razvojni program Općine Velika za period od 2014. do 2020. godine...

Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...


 2015. godina

Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...


 2014. godina

Darivanje novorođene djece s područja Općine Velika...
Plan prijama na stručno osposobljavanje u Upravnom odjelu Općine Velika 2014. godine...
Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...