2019. godina

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2020. godinu... 

Plan prijema u službu za 2019. god II...

Plan prijema u službu za 2019. god...

DJEČJI VRTIĆ - Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
roba, usluga i radova...

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija...

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda...

Plan prijema u službu Općine Velika 2019. godini...

Sufinanciranje osjemenjivanja...

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom...

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Velika...

Program razvoja gospodarstva Općine Velika...

Odluka o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom...

Registar imovine...

Izvješće o Planu gospodarenja otpadom...

Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu...

Pravilnik osiguranje ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim...

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava...


2018. godina

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika za 2019. godinu...

Strateški plan razvoja turizma Općine Velike 2018-2022...

DVD Velika - Plan nabave...

DVD Velika - Provedbi postupka jednostavne nabave...

DVD Velika - Pravilnik o jednostavnoj nabavi...

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem...

Plan gospodarenja otpadom 2018. - 2023. godine...

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gopodarenja otpadom Općine Velika...

Odluka o darivanju djece...

Odluke o obavljanju, načinu prikupljanja, mjerama za sprječavanje i uklanjanje nepropisnog otpada...

Plan prijma u službu Općine Velika za 2018. godinu...


 2017. godina

Strategija upravljanja imovinom Općine Velika od 2016. do 2019. godine...

Akti

Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu...


 2016. godina

Odluka o rihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi projekta "Aglomeracija Požega"...

Prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi projekta "Aglomeracija Požega"...

Strateški razvojni program Općine Velika za period od 2014. do 2020. godine...

Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...


 2015. godina

Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...


 2014. godina

Darivanje novorođene djece s područja Općine Velika...
Plan prijama na stručno osposobljavanje u Upravnom odjelu Općine Velika 2014. godine...
Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika...