Registar ugovora objvaljen je na stranicama: Elektroničkog oglasnika javne nabave...

2020. godina

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu...


 2019. godina

III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu...

II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu...

I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu...

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu...

Pravilnik o jednostavnoj nabavi...


2018. godina

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu...

Registar ugovora za 2018. godinu...

Nabavu opreme u okviru projekta "I poslijepodne u vrtiću!"...

Izvođenje radova: Modernizacija NC Radovanci, EV. broj 24/18...

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu...

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa...


2017. godina

Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu...

Evidencija ugovora...

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu...

Odluka o provedbi postupaka javne nabave male vrijednosti...


2016. godina

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2016. godinu...

Nabava bagatelne vrijednosti...

Evidencija sklopljenih ugovora...


 

2015. godina

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu...

Evidencija sklopljenih ugovora...

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti...


2014. godina

Izvješće o sklopljenim ugovorima...

Evidencija sklopljenih ugovora...

Otvoreni postupak javne nabave EMV 01-14 - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM OPĆINE VELIKA TIJEKOM JEDNE GODINE...


2013. godina

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Velika ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi...

Izvješće o sklopljenim ugovorima...

Evidencija sklopljenih ugovora...