Stručnjak za EU fondove, poduzeće Tetida d.o.o. i Udruga općina Republike Hrvatske za općine, njihove gospodarske subjekte i poljoprivrednike pripremili su sljedeće natječaje:

ZA OPĆINE
1) Tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“
Status: otvoren od 29.11.2018. do 01.07.2019. godine

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave
šumoposjednici
udruženja šumoposjednika
trgovačka društva i druge pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim
zemljištima u vlasništvu RH

 

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Status: otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020. godine

Prijavitelji:

mikro poduzetnici
mali i srednji poduzetnici

 

ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA/OBRTE/ORGANIZACIJE

Tip operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Status: otvoren od 07.12.2018. do 28.02.2019. godine

Prijavitelji: poljoprivredne organizacije

 

Opširnije...