Javna rasprava i javni uvid Strateške studije utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk, u trajanju od 30 dana, započeti će 19. studenog 2018. godine.
Istovremeno će se s postupkom javne rasprave na Stratešku studiju PP PP Papuk provest i postupak javne rasprave na Prijedlog prostornog plana Parka prirode Papuk sukladno posebnoj objavi.
Javni uvid u Stratešku studiju PP PP Papuk moći će se za vrijeme trajanja javne rasprave obaviti svakim radnim danom na sljedećim lokacijama:
- u Zagrebu - u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14., podrum velika dvorana, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati,
- u Velikoj - u prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, Zvonimirova br.1a, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati,
- u Orahovici - u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6/1, soba br. 9., u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

Na javnom uvidu biti će izložena Strateška studija PP PP Papuk i Ne-tehnički sažetak koji će biti dostupni i na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na istim internetskim stranicama biti će dostupan i Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji PP PP Papuk u postupku javne rasprave održati će se u utorak 27. studenog 2018. godine s početkom u 11.00 sati u Velikoj, u vijećnici Općine Velika, Zvonimirova br.1a.

Na njemu će sudjelovati nositelj izrade, koordinator, odgovorni voditelj izrade i prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana te ovlaštenik izrade Strateške studije PP PP Papuk.

Javna rasprava Prijedloga prostornog plana...

Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš...

Opširnije...